Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı, “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arası Türkçeyi Doğru Ve Güzel Kullanma Yarışması düzenliyor.

YARIŞMAYA KATILACAKLAR

1. “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Yarışması’na; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
2. Öğretmenler ve öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
3. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenlerin eserlerini makale türünde, öğrencilerin ise deneme türünde yazması gerekiyor.
4. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler ve öğrenciler yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları öğrenciler de öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine müracaat edecekler.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR

1. Eserler, Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak.
2. Deneme ve makale türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılmalı.
3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacak.
4. Eserler özgün nitelikte olmalı. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacak. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacak.
5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyecekler.

Daha fazla bilgi için tıklayın